NM vinteren 2014.

Norsk Kiteklubb søker klubber som kan arrangere NM vinteren 2014. Vi ønsker å ha en avklaring på dette innen 15. desember. Nm kan bli arrangert en av følgende datoer 7-9 eller 14-16 mars 2014.

Se mer info her : Søker arrangør til Vinter-NM 2014

Posted in NM | Leave a comment

UTTALELSE VEDRØRENDE «KONGEN AV FÆRDER 2013» OG NATURVERN

Norsk Kiteklubb(NKK), tidligere Norges Kiteforbund, kommer med denne uttalelsen vedrørende Kongen av Færder. Dette gjøres fordi NKK er en organisasjon med målsetning om å bidra til en positiv utvikling av kitesporten i Norge. Et av NKK’s ønsker er å koordinere vernesaker i landet for å sikre et godt samarbeid mellom kitemiljøet, offentlige instanser og naturvernorganisasjoner. NKK ønsker også å være en samlende enhet for kitere i Norge og bidra til godt miljø blant kitere generelt. Styret i NKK ser at saken som har oppstått i forbindelse med Kongen av Færder har skapt konflikt både i kitemiljøet og ovenfor andre parter.

For å lese mer om denne saken, se på pdf-linken her.

Posted in NM | Leave a comment

Årsmøtereferat – Verket – 2013

Her er årsmøtereferat fra Norges Kiteforbund, som har byttet navn til Norsk Kiteklubb.

Vi er nå en del av Norges Seilforbund og idrettsnorge.

Les refereratet i linken under så får dere detaljene for hva som ble stemt over på årsmøtet. Årsberetning og forslag til endringer er tidligere lagt ut på nettsiden vår, for det som ikke kommer klart fram av referatet.      Årsmøtet NKK 2013

Posted in NM | Leave a comment

NORGESMESTERSKAP – Kite Course Race på vann i Moss 16. – 18. august 2013

Moss Seilforening og Norges Seilforbund ønsker velkommen
til NORGESMESTERSKAP for Kite Course Race på vann
i Moss 16. – 18. august 2013
Meld deg på ved å bruke påmeldingsskjema via: www.seilmagasinet.no innen 1. august 2013.
Ta en titt på linken under for nærmere info.

Dette er vårt første NM som en del av Norges Idrettsforbund :-)

NORGESMESTERSKAP – Kite Course Race på vann

Posted in NM | Leave a comment

Nye kandidater til styret

Jannicke Stav – Stavanger Kiteklubb og Thomas Sørensen – Bergen Kiteklubb.

 

Posted in NM | Leave a comment

Saksliste til årsmøte i Norges Kiteforbund 9. Juni 2013 på Verket

Sak 1

Godkjenne de stemmeberettigete. Hver klubb registrert i Brreg eller kitegruppe i seilforening har en (1) stemme hver.

Godkjenne forhåndsgitte stemmer. Alle klubber vil få tilsendt et skjema for å kunne forhåndsstemme.

 

Sak 2

Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

 

Styret foreslår følgende forretningsorden:

1. Til å lede forhandlingene velges 1 dirigenter. Til å føre ting protokollene velges 1 sekretær. Til å undertegne protokollene velges 2 representanter og som tellekorps velges 2 personer.

2. Representantene forlanger ordet ved håndsopprekning. Ingen har rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Unntatt for innledningsforedrag, beregnes taletiden til 5 minutter 1. gang og 3 minutter 2. og 3. gang for hver enkelt sak. For øvrig kan dirigenten, når han/hun finner det påkrevet, stille forslag om ytterligere begrensning av taletiden og strek satt for inntegnede talere. Representanter som forlanger ordet til FORRETNINGSORDEN – har 1. min. taletid.

3. Forslag må leveres skriftlig til dirigenten og må være undertegnet med medlemmets navn. Forslag kan ikke framsettes/trekkes etter at strek er satt. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten.

4. Alle vedtak og valg avgjøres med alminnelig flertall av de avgitte stemmer, med de unntak som loven fastsetter. Blanke stemmesedler teller ikke og regnes som ikke avgitt. Avstemningene kan skje skriftlig.

5. I årsmøteprotokollene innføres forslagene og vedtakene, med avgitte stemmer for og mot.

6. Protokollene gjennomgås og underskrives av de som er valgt til å underskrive – etter årsmøtets avslutning.

7. Årsmøteforhandlingene er offentlige.

8. Inviterte gjester har talerett innenfor sitt fagområde.

 

Sak 3

Velge dirigent, sekretær samt to representanter til å skrive under protokollen.

 

Sak 4        

Styrets årsmelding

 

Sak 5        

Behandle forbundets regnskap

 

Sak 6        

Innkomne forslag og saker.

Et forslag fra styret. Ingen andre innkomne forslag eller saker

Sak 1. Styret har fremmet et forslag om å forandre forbundets vedtekter

 

Sak7

Fastsette medlemskontingent for klubber og kitegrupper i foreninger som vil være medlem i klasseklubben.

Forslag fra styret at denne er kr 10.- pr klubb medlem

 

Sak 8        

Vedta forbundets budsjett

 

Sak 10

Valg

Nils Arne Ro                           Leder                          På valg.

Klemet Store                          Nestleder                   Fortsetter i styret

Kristin Lippe                          Styremedlem             Fortsetter i styret

Elisabeth Borgersen             Styremedlem             På valg

Tom Sigsgaard                       Styremedlem             På valg

Nils Arne, Elisabeth og Tom kan ikke velges inn i styret for en ny periode

 

Sak 11

Avslutning

 

Det vil bli lagt inn et tema i årsmøtet. Representanter fra NSF vil delta på møtet for å gi informasjon og svare på spørsmål. Dette kommer inn etter sak 4

 

 

 

Mvh

Styret

Posted in NM | Leave a comment