Årsberetning for Norsk Kiteklubb 2014

Her kan dere lese om det som har skjedd det siste året i Norsk Kiteklubb.

Årsberetning 2014

Mvh styret

Posted in NM | Leave a comment

Innkalling til årsmøte i Norsk Kiteklubb

Årsmøtet vil bli avholdt tirsdag 10. Juni kl 1830

Sted:
Verket ved Svelvik.

Årsmøtet er åpent for alle som er medlem i en kiteklubb registret som klubbb/idrettslag i Brreg, eller som er medlem i en kitegruppe i en seilforening. Disse har også stemmerett.

Sakslisten kan leses her.

Årsmelding vil bli lagt ut senest en uke før årsmøtet. Regnskap og budsjett kan sendes de klubber som ønsker dette.

Send oss gjerne en mail på post@norgeskiteforbund.no eller på facebook om du tenker å delta.

Vi legger opp til litt grilling, så vi kjøper inn litt grillmat :-)

Mvh
Styret Norsk Kiteklubb

Posted in NM | Leave a comment

Beslutning av styret i NKK

Med bakgrunn i forandring av vedtekter foretatt på forrige årsmøte, så ser styret at det er behov for noen midlertidige forandringer av vedtekter før neste årsmøte. Dette gjør vi av hensyn til § 3. i vedtektene som bl.a. sier at: «..formål å fremme kiting i Norge som en helårs sport. .. skal fremme aktiviteter og arrangementer som skaper bredde og interesse for sporten.» og »Norsk Kiteklubb(NKK) skal virke som hovedorganisasjon for andre organisasjoner relatert til kitesporten.» Med bakgrunn i noen utfordringer knyttet til oppfølging fra NSF, har ikke NKK kunnet gjennomføre de mål forrige årsmøte har bestemt. Se referat fra siste møte med NSF her. For at neste årsmøte skal være beslutningsdyktig og for at videre drift av NKK skal være mulig, har styret besluttet at: «Alle kiteklubber og foreninger registrert i brreg og/eller medlem av NSF/NKK har stemmerett ved neste årsmøte.» Dette er en midlertidig forandring av § 4., og styret benytter seg av § 7. for å gjennomføre dette.

Kommende årsmøte beslutter videre hva som skal skje i forhold til dette.

Innkalling til årsmøte kommer snart, med forslag til vedtektsendringer.

Posted in NM | Leave a comment

NM vinteren 2014.

Norsk Kiteklubb søker klubber som kan arrangere NM vinteren 2014. Vi ønsker å ha en avklaring på dette innen 15. desember. Nm kan bli arrangert en av følgende datoer 7-9 eller 14-16 mars 2014.

Se mer info her : Søker arrangør til Vinter-NM 2014

Posted in NM | Leave a comment

UTTALELSE VEDRØRENDE «KONGEN AV FÆRDER 2013» OG NATURVERN

Norsk Kiteklubb(NKK), tidligere Norges Kiteforbund, kommer med denne uttalelsen vedrørende Kongen av Færder. Dette gjøres fordi NKK er en organisasjon med målsetning om å bidra til en positiv utvikling av kitesporten i Norge. Et av NKK’s ønsker er å koordinere vernesaker i landet for å sikre et godt samarbeid mellom kitemiljøet, offentlige instanser og naturvernorganisasjoner. NKK ønsker også å være en samlende enhet for kitere i Norge og bidra til godt miljø blant kitere generelt. Styret i NKK ser at saken som har oppstått i forbindelse med Kongen av Færder har skapt konflikt både i kitemiljøet og ovenfor andre parter.

For å lese mer om denne saken, se på pdf-linken her.

Posted in NM | Leave a comment

Årsmøtereferat – Verket – 2013

Her er årsmøtereferat fra Norges Kiteforbund, som har byttet navn til Norsk Kiteklubb.

Vi er nå en del av Norges Seilforbund og idrettsnorge.

Les refereratet i linken under så får dere detaljene for hva som ble stemt over på årsmøtet. Årsberetning og forslag til endringer er tidligere lagt ut på nettsiden vår, for det som ikke kommer klart fram av referatet.      Årsmøtet NKK 2013

Posted in NM | Leave a comment