Norgesmesterskap 2016

Vi søker etter en klubb som kan arrangere NM i vinteren.

Det er to aktuelle helger dette kan arrangeres: 11.-13. mars og 22.-24.april

Ta en titt på invitasjon her .      Vi ser fram til at mulige arrangører tar kontakt.

Posted in NM | Leave a comment

NM-vinter 2015

Hallingskarvet Kiteklubb arrangerer NM-vinter 2015.
Datoen NM foregår er lagt til helgen 24-26 April.
Ytterligere info kommer senere.

Styret i NKF hadde tre mulige arrangører i år. Valget falt på HKK, fordi de hadde en passende helg, det er lenge siden de har hatt NM og de andre mulige arrangørene enten manglet noe rundt gjennomføringen av arrangement, eller har arrangert NM flere ganger de siste årene.

Posted in NM | Leave a comment

Norges Kiteforbund søker etter arrangør til NM-vinter 2015

Vi søker etter en klubb som kan arrangere NM denne vinteren. Dette håper vi veldig gjerne noen kan ta på seg i vinter siden det er en stund siden forrige NM-vinter.

Ta en titt på invitasjon til arrangør her .      Ta veldig gjerne kontakt med oss om noen er interessert.

Sjekk ut filmen fra NM 2011  -  Feelgood :-)   http://vimeo.com/21725028

 

Posted in NM | Leave a comment

Årsberetning for Norsk Kiteklubb 2014

Her kan dere lese om det som har skjedd det siste året i Norsk Kiteklubb.

Årsberetning 2014

Mvh styret

Posted in NM | Leave a comment

Innkalling til årsmøte i Norsk Kiteklubb

Årsmøtet vil bli avholdt tirsdag 10. Juni kl 1830

Sted:
Verket ved Svelvik.

Årsmøtet er åpent for alle som er medlem i en kiteklubb registret som klubbb/idrettslag i Brreg, eller som er medlem i en kitegruppe i en seilforening. Disse har også stemmerett.

Sakslisten kan leses her.

Årsmelding vil bli lagt ut senest en uke før årsmøtet. Regnskap og budsjett kan sendes de klubber som ønsker dette.

Send oss gjerne en mail på post@norgeskiteforbund.no eller på facebook om du tenker å delta.

Vi legger opp til litt grilling, så vi kjøper inn litt grillmat :-)

Mvh
Styret Norsk Kiteklubb

Posted in NM | Leave a comment

Beslutning av styret i NKK

Med bakgrunn i forandring av vedtekter foretatt på forrige årsmøte, så ser styret at det er behov for noen midlertidige forandringer av vedtekter før neste årsmøte. Dette gjør vi av hensyn til § 3. i vedtektene som bl.a. sier at: «..formål å fremme kiting i Norge som en helårs sport. .. skal fremme aktiviteter og arrangementer som skaper bredde og interesse for sporten.» og »Norsk Kiteklubb(NKK) skal virke som hovedorganisasjon for andre organisasjoner relatert til kitesporten.» Med bakgrunn i noen utfordringer knyttet til oppfølging fra NSF, har ikke NKK kunnet gjennomføre de mål forrige årsmøte har bestemt. Se referat fra siste møte med NSF her. For at neste årsmøte skal være beslutningsdyktig og for at videre drift av NKK skal være mulig, har styret besluttet at: «Alle kiteklubber og foreninger registrert i brreg og/eller medlem av NSF/NKK har stemmerett ved neste årsmøte.» Dette er en midlertidig forandring av § 4., og styret benytter seg av § 7. for å gjennomføre dette.

Kommende årsmøte beslutter videre hva som skal skje i forhold til dette.

Innkalling til årsmøte kommer snart, med forslag til vedtektsendringer.

Posted in NM | Leave a comment